Gizlilik Politikası

Bu gizlilik bildirimi, çevrimiçi teklifimizin bir parçası olarak kişisel verilerin (bundan böyle “veri” olarak anılacaktır) işlenmesinin niteliğini, kapsamını ve amacını açıklar.

Sorumlu

  • Ormado Kaffeehaus
  • Sahibi: Orhan Ahmadov
  • Einbecker caddesi 18
  • 10317 Berlin
  • Almanya
  • Telefon: 030 – 92147892
  • E-posta adresi: info@ormado.de

İşlenmiş veri türleri:

  • Envanter verileri (örneğin, adlar, adresler).
  • İletişim bilgileri (örneğin, e-posta, telefon numaraları).

Etkilenen kişilerin kategorileri

Konuklar ve çevrimiçi kullanıcılar

Bilgi toplama

WEB sayfamızda veri toplanmıyor ve bilgi dosyaları yerleştirilmez. Üçüncü taraf sağlayıcılara veya sosyal ağlara transferler yapılmaz. E-posta, telefon veya kişisel irtibat durumunda, sadece kişisel veya sözleşmeyle ilgili kişisel veriler kaydedilir. Analitik amaçlarla işleme (profil oluşturma) veya üçüncü şahıslara transfer gerçekleştirilmez. Toplanan veriler iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinecektir. Yıl sonunda, verilerin daha fazla saklanmasının gerekli ve izin verilip verilmediğine dair bir kontrol yapılır. Veri toplama ve işleme sürecimizin yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliğidir (AB 2016/679 – ayrıca bkz. Https://dsgvo-gesetz.de/). Teknoloji durumu, uygulama maliyetleri ve işlemin niteliği, kapsamı, koşulları ve amaçları, ayrıca  yeterli düzeyde koruma sağlamak için bireylerin hak ve özgürlüklerine ilişkin riskin farklı olma olasılığı ve ciddiyeti dikkate alınarak uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alacağız. Toplanan veriler herhangi bir zamanda geri çekile, kopyalana, değiştirile, veya silinebilir.

Kullanılan terimler:

“Kişisel veriler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişi ile ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir (bundan sonra “veri konusu”); gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen biri olarak  kabul  edilir, özellikle de o, isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi tanıtıcı (bilgi dosyaları) veya  bir veya daha fazla özel özelliği ile tanımlanabilir. Tüm bunlar gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin ifadesidir.

“İşleme”, otomatik prosedürler yardımı ile veya onsuz gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya kişisel verilerle ilişkili herhangi bir işlem anlamına gelir. Bu terim çok geniştir ve  neredeyse her veri işlenmesini içerir.

“Profil oluşturma”, kişisel verilerin otomatik işleminin herhangi bir türüdür ve bu, gerçek kişiyi analiz etmek veya tahmin etmek, kişisel bilgilerin kişisel hususları, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel tercihler, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışları, ikamet yeri veya bu gerçek kişinin yerinin değiştirilmesi ile ilgili hususları değerlendirmek için kullanılır.

Ormado Kaffeehaus 2019