Məxfilik bəyannaməsi

Bu məxfilik bəyannaməsi onlayn təklifimizin bir hissəsi kimi fərdi məlumatların (bundan sonra “məlumat”) emalının xarakterini, əhatə dairəsini və məqsədini izah edir

Cavabdeh

  • Ormado Kaffeehaus
  • Sahibkar: Orxan Əhmədov
  • Einbecker küçəsi 18
  • 10317 Berlin
  • Almaniya
  • Telefon: 030 – 92147892
  • Elektron poçt ünvanı: info@ormado.de

Emal olunmuş məlumatların  növü:

  • inventar məlumatlar (məs: adlar, ünvanlar).
  • əlaqə məlumatları (məs: E-Mail,telefon nömrələri).

Təsirlənən şəxslərin kateqoriyaları

Qonaqlar və onlayn istifadəçilər

Məlumatların toplanması

Bizim veb saytda heç bir məlumat toplanmır və  məlumat faylları yerləşdirilmir.  Üçüncü tərəf provayderlərinə və ya sosial şəbəkələrə köçürmələr həyata keçirilmir. Elektron poçt, telefon və ya şəxsi əlaqə olduqda, yalnız şəxsi və ya müqavilə əsasında fərdi məlumatlar qeyd olunur. Analitik məqsədlər üçün emal (profilləşdirmə) və ya açıqlamalar üçüncü tərəflərə ötürülmür. Toplanan məlumatlar işgüzar münasibətlər başa çatdırdan sonra silinəcəkdir. İlin sonunda məlumatların sonrakı saxlanmasının zəruri və icazəli olub olmadığına dair bir yoxlama aparılır. Məlumatların toplanması və emalı üçün hüquqi əsas Ümumi Məlumat Qoruması Qaydasının tələbləri çərçivəsində həyata keçirilir. (AB 2016/679 – həmçinin bax: https://dsgvo-gesetz.de/). Texnologiyanın səviyyəsi, tətbiqetmə xərcləri və emalın xarakteri, həcmi, şəraiti və məqsədləri, həmçinin adekvat qorunma səviyyəsini təmin etmək üçün şəxslərin hüquq və azadlıqlarına verilən risk və ehtimalın müxtəlifliyi nəzərə alınaraq müvafiq texniki və təşkilati tədbirlər görəcəyik. Toplanmış məlumatlar istənilən vaxt geri çəkilə və ya nüsxələnə (surət) və ya dəyişdirilə və ya silinə bilər.

İstifadə edilmiş anlayışlar:

“Şəxsi məlumatlar” müəyyən edilmiş və ya müəyyənləşdirilən fiziki şəxsə (bundan sonra “məlumat subyekti”) aid hər hansı bir məlumat deməkdir.; fiziki şəxs birbaşa və ya dolayı yolla müəyyən edilə bilən sayılır, xüsusilə də, o , ad, şəxsiyyət nömrəsi, məkan məlumatları, onlayn identifikator (məlumat faylları) və ya bir və ya daha çox xüsusi xüsusiyyət sayəsində müəyyən edilə bilər, bunlar fiziki şəxsin fiziki, fizioloji, genetik, zehni, iqtisadi, mədəni və ya sosial kimliyinin ifadəsidir.

 “Emal” dedikdə, avtomatlaşdırılmış prosedurlarla və ya  onların köməyi olmadan həyata keçirilən hər hansı bir proses və ya fərdi məlumatlarla əlaqəli hər hansı bir proses başa düşülür. İfadə genişdir və demək olar ki, məlumatları praktiki olaraq əhatə edir.

„Profilləşdirmə“ dedikdə, fərdi məlumatların avtomatik emalının hər hansı növü başa düşülür ki, bu  fiziki şəxsi təhlil etmək və ya proqnozlaşdırmaq üçün fərdi məlumatların fərdi aspektlərinə, xüsusən iş performansına, iqtisadi vəziyyətə, sağlamlığa, şəxsi üstünlüklərinizə, maraqlarına, etibarlılığına, davranışına, yaşayış yerinə və ya yerinin dəyişdirilməsinə aid aspektləri qiymətləndirmək üçün istifadə olunur.

Ormado Kaffeehaus 2019